en ru

YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI KABLOLAR

Fiberglass ve Mika İzolasyonlu Yüksek Sıcaklık Kabloları, Floropolimer İzolasyonlu Kablolar, Silikon İzolasyonlu Kablolar

 


 

FİBERGLASS VE MİKA İZOLASYONLU YÜKSEK SICAKLIK KABLOLARI

(-90 °C / +350 °C _ +400 °C ................1400 °C)

Endüstriyel tesislerde -90 °C ile +400 °C lik sürekli çalışmalarda, PVC, silikon, floropolimer izolasyonlu kablolar ihtiyacı karşılamamaktadır.

Yüksek sıcaklıklı fırınlarda, cam sanayi, seramik, çimento, ve demir-çelik tesisleri vb. yerlerde fiberglass ve mika izolasyonlu kablolara ihtiyaç duyulmaktadır.

Firmamız bu kabloları itina ile üretip yerli sanayimize sunmakta ve aynı zamanda ihracat yapmaktadır.

 

FLOROPOLİMER İZOLASYONLU KABLOLAR

(-90 °C / +205 °C ................-90 °C / +260 °C)

Kimyasal, termal, elektriksel ve mekaniksel değerlerinin çok iyi olması, bu kabloları +260 C altındaki ısı değerlerinin gerektirdiği kullanım alanlarında cazip hale gelmektedir.

Diğer izolasyon sınıflarına göre çok daha ince çekilebilmektedir. Kablo ağırlığı daha az olmakta ve boyutlar daha küçülmektedir. 

Bu durum floropolimer kabloların tercih edilmesini daha da arttırmaktadır.

 

SİLİKON İZOLASYONLU KABLOLAR

(-60 °C / +180 °C )

Silikon sentetik bir kauçuktur. Silisyum elementlerinden bir seri kompleks reasksiyon sonucu elde edilir.

Silikon Kabloların Avantajları Nelerdir?

Kablo imalatında diğer polimerlerin ısı dayanımları ihtiyaçları karşılamaya yetmediği durumlarda silikon kauçuk kullanılır.

Silikon kauçuktan yapılan kabloların diğer kablolara göre bir çok avantajları vardır. Bunların başlıcaları şunlardır;

- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda fiziksel özelliklerinin kaybolmaması -

- Zorlu hava koşullarına, radyasyona, UV ışınlarına, ozona, oksijene, karşı yüksek dirençlidirler -

- Elektriksel izolasyon değerleri yüksektir -

- Silikon kabloların en belirleyici özelliği ısı dayanımlarının iyi olmasıdır -

- -60 C / +180 C ısı aralığında sürekli çalışma özelliğine sahiptirler. Ayrıca +300 C de çalışan silikon kompaundlar formule edilebilmektedir -

- Ani ısı değişimlerine dayanıklı olup kısa süreli çalışma sıcaklıkları +400 C ye kadar çıkabilmektedir -

- Silikon kauçukların ısı geçirgenliği katsayıları çok iyidir. Bunun için silikon kablolar taşıdıkları akım nedeniyle diğer kablolara göre daha az ısınırlar. Yani akım taşıma kapasiteleri daha yüksektir -