en ru

SICAKLIK ÖLÇME VE KONTROL KABLOLARI

Sıcaklık Ölçme ve Kontrol Kabloları, Termokupl Kabloları, Uzatma ve Kompanzasyon Kabloları, PT100 Kabloları

 


SICAKLIK ÖLÇME VE KONTROL KABLOLARI

Genel Bilgiler; günümüzde kontrol teknolojilerinin en önemli konularından biri ısı kontrol sistemleridir.
Sıcaklık ve ısı çeşitli fiziksel özellikleri etkileyen önemli bir parametredir. Üretim proseslerinde ürün kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla en az hata ile ölçüm yapılması çok önemlidir.
Isı ve sıcaklık ölçümü için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar, içinde en çok kullanılanlardan biri termokupl diye adlandırılan sensörlerdendir.
Termokupldan başka PT10 - PT100 - PTC - NTC gibi sensörlerde kullanım olanaklarına göre ihtiyaç duyulan elementlerdir.
Bizim firmamızın konusu esasen bu sensörlerle ölçme cihazları arasındaki bağlantıyı sağlayan kablolardır. Kataloğumuzda bu kablolarla firmamızın ilgili teknik detaylar yer almaktadır. Kullanıcılar kataloğumuza bakarak kullandıkları ölçme sensörüne göre (TC - PT100 - PTC - NTC) ve çalıştıkları ortam sıcaklıklarına göre doğru kablo seçimini yapabilirler. Doğru kablo seçimi hatasız hatasız veya minimum hatalı ölçüm yapmak için ısı kontrolünün en önemli konularından biridir. Üretimini yaptığımız bu kablolar cinslerine göre ve izolasyon sınıflarına göre tablolar halinde verilmiştir.
 
 
 
TERMOKUPL KABLOLARI
 
Genel Bilgiler; Termokupl iki farklı alaşım telin kaynaklanması ile oluşturulan sıcaklık ölçme elemanıdır. Kaynak noktası sıcak nokta diğer iki uç soğuk nokta olarak adlandırılır. Soğuk noktaya referans noktası da denir.
Bir termokupl, termoelektrik etki sonucu, ısıya bağlı gerilim (voltaj) üretir ve bu gerilim (voltaj) ısı ölçümü için yorumlanabilir.
Termoelektrik etki sıcak nokta ile soğuk nokta arasındaki gerilim farkından meydana geldiğine göre soğuk noktanın sıcaklığıda oldukça önemlidir. Sıcak nokta aynı kalmak şartıyla soğuk nokta sıcaklığı değiştiği takdirde farklı sıcaklıklar okunacaktır. Bu nedenle termokupl kablolarında standardizasyon sağlamak için ölçülen sıcaklık karşılığı milivolt değerleri soğuk noktanın 0°C de tutulması ile elde edilmiştir.
 
Termkupl Kablosu Nedir?
Genel Bilgiler; Termokupl iki farklı metal veya alaşım telden meydana gelmesine rağmen çıplak tel olarak kullanılmazlar. Çeşitli mekanik darbeler fiziksel ve kimyasal özellikler göz önüne alınarak belli özel koruyuculu kılıflar içinde kullanırlar. Bu iki farklı metal veya alaşım telleri ihtiyaca göre farklı izolasyon malzemeler kullanılarak kablo haline getirilmesine termokupl kablosu denir.
Termokupl kabloları metal ve alaşım tellerin cinsine ve izolasyon sınıflarına göre çok çeşitlidirler. Bu çeşitler termokupl kabloları ana ürünler tablosunda verilmiştir. Bu tablodaki ürünler ayrıca çok perli ve çok damarlı olarak siparişe göre imal edilmektedir.

 
 
UZATMA VE KOMPANZASYON KABLOLARI
 
Genel bilgiler; Termokupllar ve cihazlar arasındaki bağlantılar termokupl iletkenlerinin cinsine uygun kablolar ile sağlanır. Bu kablolar uzatma ve kompanzasyon kablolarıdır.
Uzatma kabloları; Uzatma kablolarının iletkenlerini termokupl iletkenleri ile aynı alaşımdaki tellerden yapılır, termokuplun sonuna getirilen X harfiyle gösterilirler JXKX gibi.
Kompanzasyon kabloları; Bu kablolar termokupl alaşımlarıyla aynı olmayabilir ancak, milivolt mertebesindeki voltajın EMK taşınması için uygun iletkenlerden yapılmış kablolardır. Termokupl kodunun sonuna getirilen C harfi ile sembolize edilirler. KCA ve KCB gibi.

 
 
PT100 KABLOLARI - REZİSTANS TERMOMETRE KABLOLARI
 
Rezistans termometreler ile cihaz arasındaki kablolar belirli standartlardaki kablolar ile yapılır. Rezistans termometre, sıcaklık ile değeri değişen bir dirençtir. Dolayısıyla bağlantı için  kullanılacak kablonun direnci sıcaklık ölçümünü etkileyecek bir faktör olarak devreye eklemlenir. Yani kablo çekiminde mesafeye bağlı olarak dikkat edilecek hususlar söz konusudur.
Kablonun direnci rezistans termometrenin direncini standartlarda belirtilen oranlardan daha fazla etkilememelidir. Aksi halde okunan sıcaklık değerleri tam doğru yapılmalıdır.
Rezistans termometre ile cihaz arasına bağlanacak kablonun seçiminde dikkat edilecek bir başka hususta kablonun izolasyon sınıfıdır. Kablonun R/T ye bağlantı noktasının ve kablonun geçeceği bölgenin sıcaklığı önemlidir. Belirlenen bu sıcaklık değerlerine göre kabloların izolasyon sınıfları dikkate alınarak kablo seçimi yapılmalıdır. Yani temel olarak kablo seçiminde iki husus vardır. Kablo kesidi ve kablonun izolasyon sınıfıdır. IEC 584 Standardı ve DIN 43713 ve DIN 43714 normlarından yararlanarak bu seçimler yapılmalıdır. Kataloğumuzdaki ürünler bu standartlara uygundur.